מחלקת מקוואות

"אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה מַיִם יִהְיֶה טָהוֹר" (ויקרא יא,ל"ג)

מנהל מח' מקוואות: שאול חקשוריאן

טל' משרד04-99110402.

מיילshaul.md@gmail.com

פלא' למקרים דחופים054-9408182

מחזיקת תיק המקוואות: לאה ביטון

נייד: 052-3549933

רב פוסק בענייני טהרה: הרב ירון בן עזרא נייד- 054-8494471