תהליך רישום נישואין

רבנים עורכי חופות

רב עורך חופה וקידושין   - (רב מקדש) - בא כוחו של הרב הרושם לנישואין לסידור החופה והקידושין.

 

רבנים עורכי חופה וקידושין יהיו אחד מאלו:

  • רבנים ודיינים מכהנים בפועל.

  • רבנים שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית לישראל (באתר הרבנות הראשית לישראל יש את הרשימה המלאה.) רשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

  • רב שקיבל אישור (חד פעמי) מהרב הרושם לנישואין לעריכת חו"ק לזוג מסוים. במקום בו מכהן הרב הרושם לנישואין.

להלן רשימה של עורכי חופה וקידושין בעכו:

רב העיר הרב יוסף ישר 

הרב שלמה יצחק פראנק 

הרב נתן יצחק אוירכמן

הרב אברהם כהן

הרב משה מוריס אייזנקוט

הרב שחר עזרן