פעילות תורנית לילדי עכו ע"י רז התורה - ר' דוד בנסל בשיתוף המועצה הדתית עכו

82fd2d1d-b750-466d-bc86-7cc9f22444b4
82fd2d1d-b750-466d-bc86-7cc9f22444b4

פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכ
פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכ

פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכו

82fd2d1d-b750-466d-bc86-7cc9f22444b4
82fd2d1d-b750-466d-bc86-7cc9f22444b4

1/2

טקס סיומי מסכתות ע"י בחורי הישיבה הקטנה המצויינת בעכו - "אורחות דוד"

bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4
bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4

פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכ
פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכ

פתיחת סניף בני עקיבא - מועצה דתית עכו

bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4
bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4

1/2
f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a
f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a

bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4
bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4

f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a
f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a

1/2
49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi
49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi

f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a
f5bd5d1d-5a19-4741-b0a5-a2e96215ed0a

bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4
bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4

49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi
49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi

1/3

חוג טעמי המקרא ע"י רז התורה - ר' דוד בנסל בשיתוף המועצה הדתית עכו

4dfdba9f-471c-4fac-9586-65b5111ef0f9
4dfdba9f-471c-4fac-9586-65b5111ef0f9

49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi
49a228ad-bd7b-4179-a82d-da192d26966e_edi

bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4
bad81a09-fc9f-47b9-acd9-acc5b1dcf8c4

4dfdba9f-471c-4fac-9586-65b5111ef0f9
4dfdba9f-471c-4fac-9586-65b5111ef0f9

1/4