נוהל קבלת כשרות

1. פנייה למחלקת כשרות בבקשה לקבלת שרותי כשרות - מ. מחלקת כשרות - מיכאל דרעי: 050-5768723

 

2. מנהל מחלקת כשרות מבקר לראשונה בעסק ועומד על אופיו של העסק. 

 

3. מנהל מחלקת הכשרות מורה לבעל העסק על הדברים הנדרשים במקום: חומרי גלם,  ירק מפוקח הפרדה בין פרווה/בשרי/חלבי/דגים וכיו"ב ע"פ נהלי הרבנות הראשית לישראל

 

4. חתימת בעל העסק על טפסי ״קבלת שרותי כשרות״ (להלן פירוט הטפסים)

 

5.  בעל העסק ניגש למשרדי המועצה להסדיר את התשלום. 

 

6. לאחר דיווח מנהל מחלקת הכשרות לרב העיר על העסק ואישור רב העיר,  נשלח המשגיח לעסק ועל פי הנהלת מחלקת הכשרות מתחילה ההשגחה במקום לפי צרכי הכשרות במקום. (אם יש צורך בהכשרה ובהגעלת כלים וכדו׳)

 

7. לאחר שמשגיח הכשרות מדווח שהעסק פועל כשורה מופקת תעודת כשרות ונמסרת לבעל העסק לאחר חתימת רב העיר.